• Home
  • Jak probíhají volby

Jak probíhají volby


Volby jsou nedílnou součástí demokratického procesu. Pokaždé se však najde někdo, kdo k nim jde poprvé. Tito lidé jsou většinou celkem nejistí a neví přesně, co dělat, zvláště pokud je rodiče do volební místnosti jako děti nebrali. Neuškodí jim tedy se podívat, co na ně skutečně čeká.

 

Tím prvním problémem, který řeší, je co si vzít na sebe. Popravdě řečeno, je to celkem jedno. Z volební místnosti vás vyhodí jen tehdy, pokud na sobě budete mít oblečení propagující některou ze stran či kandidátů, neboť propagace kteréhokoliv z volených subjektů ve volební místnosti je zakázána. Hodí se však obléci přeci jen slušněji. Dále často řeší, co vzít sebou. Popravdě, to jediné, co potřebujete, je občanský průkaz. Jistě, můžete si vzít hlasovací lístky, případně jen lístek toho, koho chcete volit, avšak pokud je zapomenete, nic se nestane – komise vám na požádání vydá další sadu.

 

rozhodování ve volbách

 

Pokud jde o chování, pak je vhodné se hlasitě nebavit a nemít zapnutou hudbu. Už vůbec bychom pak neměli obtěžovat další voliče. Samozřejmě, pokud jdeme s kamarádem, pak se spolu můžeme normálně bavit, v tom není problém.

 

Celý proces probíhá tak, že nejprve jdete k příslušnému členovi komise (každý má přiřazena příjmení začínající určitým písmenem) a dáte mu občanský průkaz. Zde si zkontroluje, zda jste to skutečně vy, a odškrtne si, že jste přišli volit. To je důležité, kdyby později chtěl jít někdo volit vaším jménem.

 

volební urna

 

Následně vám dá obálku, se kterou jdete za plentu. Za tou musíte být sami, takže pokud tam už někdo je, musíte počkat. Ani tam nemůžete jít najednou s jiným členem rodiny či kamarádem. Zde vložíte do obálky svůj hlas, případně můžete ještě zakroužkovat některého z kandidátů připravenou tužkou, pokud jste to již neudělali doma. Jako poslední krok pak obálku s hlasem vhodíte do urny a volební místnost opustíte.

 

Jak vidíte, není to nijak náročný proces, přesto je dobré vědět, co nás čeká, abychom nebyli překvapeni. Přeci jen, volby jsou skutečně důležité.