• Home
  • Když se o váš dům stará profesionální Statutární orgán SVJ

Když se o váš dům stará profesionální Statutární orgán SVJ


Společenství vlastníků jednotek je jeden ze způsobů, který určuje vztahy mezi vlastníky bytů v bytových domech, je to právnická osoba, jejímž cílem je výhradně správa objektu a příslušného pozemku. Výkonný orgán tohoto společenství (SVJ) je Statutární orgán SVJ a zde připadají v úvahu tři možnosti. Buď se skládá z několika osob, anebo pouze z jedné osoby (předsedy SVJ), případně tuto funkci vykonává profesionální předseda SVJ.

vysoký panelák

Profesionálním předsedou SVJ rozumíme například externí společnost, která za úplatu provádí veškeré činnosti pro daný bytový dům, ačkoli v něm sama nebydlí a nemá k němu žádný osobní či majetkový vztah. Profesionální předseda na sebe pak bere veškerá práva i povinnosti, vyplývající ze své funkce a nyní se také sluší připomenout, že to mnohdy nebývá zrovna snadná práce. Předsedové SVJ jsou totiž v situaci, kdy mají značnou zodpovědnost a kdy musí podchytit veškeré záležitosti po „lidské“ i právní stránce a zároveň sledovat legislativní změny, které mohou do správy objektu zasahovat.

bytový dům

S funkcí profesionálního předsedy se dnes setkáváme poměrně často, protože ubývá lidí, kteří by chtěli mít na starosti chod celého domu, v němž bydlí, a kde jej všichni ostatní znají. Je to přece jen práce, a kdykoli uděláte chybu, anebo si v domě někdo na někoho stěžuje, budete mít u dveří vašeho bytu každou chvíli někoho, kdo se domáhá svých práv.

S profesionálním předsedou bude ve vašem domě klid, může to přinést zlepšení v mezilidských vztazích, protože je odpovědnost na někom, kdo k této problematice přistupuje jako profesionál, a kde je také pravděpodobnost nějakého omylu minimální už jen ze samotného principu. Každý zkrátka nemá takovou náturu a také schopnosti, že by prováděl správce objektu, zvláště pak v situaci, kdy v domě bydlí i některé problematické a špatně přizpůsobivé osoby, anebo lidé převážně v seniorském věku, z nichž nikdo není na takové úrovni, že by zvládl výkon této důležité funkce.